Ordlista

 • Gunnon So – Walking Stance/gående ställning
 • Niunja So – ”Ninja ställningen”
 • Junbi Sogi – Redoställning
 • Annun So – Sitting stance
 • Gojung So – Fix-stance
 • Kyocha So – X-ställning
 • Dwitbal So – Ställningen med klack
 • Nachuo So – Lång walking stance
 • Moa So – Stängd ställning
 • Joo Jik – L-ställningen (OBS, inte fix-stance)
 • Nopunde – Hög sektion
 • Kaunde – Mellan sektion
 • Najunde – Låg sektion
 • Sonkal – Knivhand (Utsida handen)
 • Palmok – Underarm
 • An Palmok – Insida underarm
 • Bakat Palmok – Utsida underarm
 • Dung Joomuk – Baksida knogarna (Backfist)
 • Sonkut – Fingertopparna
 • Sonbadak – Handflata
 • Palkup – Armbåge
 • Sang Joomuk – Tvilling knytnäve (Två slag framåt)
 • Kyocha Joomuk – Knytnävar i kors
 • Moorup – Knä
 • Sonkal dung – Insida hand (Under tumme och pekfinger)
 • Kyocha Sonkal – Knivhand i kors
 • Ap – Främre
 • Daebi – Skyddande
 • Narani – Parallell
 • Sang – Tvilling
 • Chukyo – Resande
 • Yop – Sida
 • Hechyo – Kilformad/Separera
 • Sun – Rak
 • Moa – Stängd
 • Anuro – Inåtgående
 • Goobooryo – Böjd
 • Dollimyo – Cirkulär
 • Yopcha – Sidspark
 • Junbi – Redo
 • Golcho – Krokande
 • Bakuro – Utåtgående
 • Ollyo – Uppåt
 • Wi – Uppåt
 • Sewo – Vertikal
 • Dwijibo – Uppvänt
 • Nollo – Pressande
 • Kiokja – Krok
 • Digutja – U-formad
 • Yopap – Sid-fram
 • Dwijibun – Uppvända (Dwijibun sonkut – Uppvända fingerspetsar)
 • Yopdwit – Sid- bak
 • San – W-formad (Osäker på den)
 • Miro – Knuffande
 • Naeryo – Nedåtgående
 • Dwitcha – Bakåtgående spark
 • Bandae – Omvänd
 • Busigi – Snärtande
 • Doo – Dubbel
 • Baro – Rättvänd
 • Twimyo – Flygande
 • Makgi – Blockering
 • Jirugi – Slag
 • Chagi – Spark
 • Taerigi – Snärtande slag
 • Tulgi – Stickande slag