Tävlingsinformation

Att tävla

Det finns dem som tränar taekwon-do för motion, det sociala eller vad nu just din anledning är. Taekwon-do passar även den som gillar att tävla och utmana sig själv mot andra klubbar runt om i landet. Tävling är ett roligt sätt att få lämna dojangen med sina taekwon-do kunskaper och träffa andra likasinnade. Att tävla är en rolig och spännande upplevelse men också nyttig då man ser hur andra sparras eller utför tekniker och man blir ganska lätt inspirerad och motiverad att fortsätta med sin taekwondoträning då man ser många andra duktiga där.

För att tävla behöver man inte vara någon elit, eller vara någon tävlingsmänniska. Det finns tusen andra anledningar till att tävla, och jag har redan nämnt några. Att tävla bygger upp sociala broar inom klubben och mot andra runt om i landet. Att bara vara där och titta på när alla andra tävlar är bara det en upplevelse vilket vi uppmanar de som är tveksamma till att tävla att göra.

Att tävla handlar inte om att vinna, eller att få medalj. Man är på tävlingar för att ha kul, och det är därför vi uppmanar alla att tävla. Om du är sugen på att tävla, kontakta en instruktör och fråga angående kommande tävlingar eller gå in på fliken ”kalender”

Åldersindelning (Kommer nya 2019)

 • Yngre Minior: 8-9 år
 • Minior: 10-11 år
 • Kadetter: 12-13 år
 • Yngre Juniorer: 14-15 år
 • Juniorer: 16-17 år
 • Seniorer: 18 år

Tävlingsgrenar

Sparring

Sparring handlar under någon minut eller två samla så mycket poäng som möjligt genom att attackera med kontrollerade sparkar och slag på magen (eventuellt huvud). Det handlar alltså inte om att nocka sin motståndare för då får man minuspoäng. Du kommer möta andra i din egen vikt/längd och bälte. Matcherna kommer utförs oftast med ett ”poolsystem” vilket betyder att man möter alla i sin egen pool

Poängsystem:
1 poäng för alla slag
2 poäng för alla sparkar
3 poäng för alla snurrande sparkar

Under matchen kommer det finnas 4 kantdomare, juryordförande och en ringdomare. Ringdomaren är den som styr matchen och där med stoppar och startar matchen. Ringdomaren är även den som delar ut varningar och minuspoäng om det behövs.

3 varningar = Ett minuspoäng
3 minuspoäng = Diskvalificering

Läs mer om vad som inte är tillåtet här:

Utövare tilldelas 1 minuspoäng på följande grunder:
A. Förlorande av humöret.
B. Förolämpande av motståndare.
C. Söka skada motståndare genom att bita eller klösa.
D. Attack med knä, panna eller armbåge.
E. Attack mot motståndare som har fallit.
F. Hård kontakt utförd med kontrollerad teknik.
G. Avsiktlig attack mot otillåtet område.
H. Grepp, klinch och svep.
I. Vid kamp i B-klass matcher: Oavsiktlig hand- eller fotteknik mot hög sektion.

Utövare tilldelas 1 varning på följande grunder. Vid var 3:e varning görs 1 poängs avdrag.
A. Oavsiktlig attack mot otillåtet område.
B. Befinna sig utanför ringen med bägge fötterna (gäller ej vid knuff).
C. Fall, såtillvida att någon annan kroppsdel än fötterna berör mattan.
D. Knuffa motståndare.
E. Försök att skaffa sig fördelar genom att filma kontakt eller skada.
F. Undvikande av kamp.
G. Påverkande av poänggivande teknik genom gest eller ljud.

Yngre Miniorer
Pojkar Flickor
-130 cm -130 cm
-140 cm -140 cm
+140 cm +140 cm

Miniorer
Pojkar Flickor
-140 cm -140 cm
-150 cm -150 cm
+150 cm +150 cm

Kadetter
Pojkar Flickor
-155 cm -155 cm
-165 cm -165 cm
+165 cm +165 cm

Yngre Juniorer
Herrar Damer
-56 kg -50 kg
-62 kg -55 kg
+62 kg +55 kg

Juniorer
Herrar Damer

-62 kg -55 kg
-68 kg -60 kg
+68 kg +60 kg
Seniorer

Herrar Damer
-63 kg -56 kg
-70 kg -62 kg
-78 kg -68 kg
-85 kg +68kg
+85 kg

Kross

Kross handlar om att krossa plankor. Du börjar på en ingångstjocklek och sedan fortsätter uppåt. Du kan krossa med olika tekniker med både händer och fötter på en planka som sitter på en ställning. Viktigt att man har rätt kampställning innan och efter man har krossat och kommer igenom plankan.

 • Avbruten planka ger 3 poäng
 • Knäckt eller böjd ger 1 poäng

Efter flaggsignal från domare har utövaren 50 sekunder på sig att genomföra måttning samt krossförsök. Utövaren får vidröra plankan en gång vid måttningen.

Kross finns inte alltid som gren att tävla i på alla tävlingar och om det finns så måste man minst vara 18 år.

Manliga och kvinnliga: senior

Herrar:

Ap Joomuk Jirugi 
Sonkal Taerigi
Yopcha Jirugi
Dollyo Chagi
Bandae Dollyo Chagi

Damer:

Sonkal Taerigi
Yopcha Jirugi
Dollyo Chagi

Specialteknik

Specialteknik likar sättet man hoppar höjdhopp på då man börjar på en ingångshöjd/längd och så för varje gång man klarar det så höjer/förlänger man. I de flesta teknikerna är det viktigt att man avslutar i färdigställning med  Palmok Daebi Makgi, annars ogiltligförklaras tekniken. Från yngre miniorer till kadetter är träffytan en mitts medan för resterande är en planka.

Domare kan ogiltigförklara ett försök på följande anledningar:

 • Obalans eller inkorrekt ställning.
 • Felaktigt utförd teknik eller felaktig träffyta.
 • Ett av hindren har av utövaren bringats att falla.
  (Yngre miniorer till kadetter behöver ej landa i färdigställning i utförandet av  Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi. (Hoppande/flygande sidspark)

Twimyo Ap Cha Busigi (Uppåtspark)

Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi (Hoppande/flygande sidspark)

Herrar:

Twimyo Nopi Ap Cha Busugi 
Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi 
Twio Dolmyo Yop Cha Jirugi 
Twimyo Dollyo Chagi
Twimyo Bandae Dollyo Chagi

Damer:

Twimyo Nopi Ap Cha Busugi
Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi
Twimyo Dollyo Chagi

Mönster

Mönster handlar om att du ska visa dina tekniska kunskaper med ett bestämt mönster som bestäms av en domare när du kommer upp på mattan. 5 domare kommer att bedöma dig utifrån dessa aspekter:

 • Tekniskt utförande
 • Kraft
 • Balans
 • Andningskontroll
 • Rytm
När du utfört ditt mönster kommer  domarna visa med flaggor vem de anser har vunnit. 

Du kan också tävla i lagmönster

I mönster kommer du möta andra i samma grad och ålder som dig själv och du kommer aldrig behöva göra ett mönster du aldrig gjort förut. Matcherna kommer oftast utföras utifrån ett ”pyramidsystem” då man slår ut varandra i individuella matcher tills man har två st i finalen. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com